Välkommen till psykolog Dan Anders Palmquist

Jag har arbetat 30 år inom vuxenpsykiatrin som klinisk psykolog, psykoterapeut, handledare och utbildare och därefter hitintills 22 år på privat basis.

 

Bland mina erfarenheter finns utbildning i hypnos och EMDR.

 

Mina kliniska grundvalar är modern utvecklingspsykologi med särskilt fokus på anknytningen och de relationsmönster som denna ger upphov till. De psykologiska behandlingsmetoderna anpassas till vad som blir bäst för dig. Såväl s k psykodynamiska som mera strukturerade (kognitiva) modeller kan vara lämpliga.

 

För närvarande kan jag endast åtaga mig konsultations- och handledningsuppdrag. Presently I am only available for supervision and consulting assignements.

Vill du ha kontakt får jag be dig skicka ett mejl till hemsidan: info@dananderspalmquist.se Please observe that the only way of reaching me goes by sending a mail to this site, info@dananderspalmquist.se

 

Dan Anders Palmquist  |  Psykologbyrån  |  Södra Förstadsgatan 23 A  |  21143 Malmö  |  040-12 20 20