Välkommen till psykolog Dan Anders Palmquist

Jag har arbetat 30 år inom vuxenpsykiatrin som klinisk psykolog, psykoterapeut, handledare och utbildare och därefter hitintills 26 år på privat basis.

 

Bland mina erfarenheter finns utbildning i hypnos och EMDR.

 

Mina kliniska grundvalar baseras på den aktuella forskningen kring anknytning, affekter, dynamisk teori med fokus på relationer samt neuropsykologi (t ex teorin om spegelneuroner).

 

Jag åtager mig endast hjälp vid skrivande av "artiklar". I am no longer available for psychotherapeutic or supervisory assignments; only coaching/reviewing when writing papers.

Vill du ha kontakt får jag be dig skicka ett mejl till hemsidan: info@dananderspalmquist.se Please observe that the only way of reaching me goes by sending a mail to this site, info@dananderspalmquist.se

 

Dan Anders Palmquist  |   |    |   |