Dan Anders Palmquist

Jag är fil.lic., fil.dr., leg. psykolog och leg. psykoterapeut, handledare UHÄ & KI.

 

Jag har även genomgått handledareutbildning med särskilt inriktning på psykospsykoterapi, anordnad av Karolinska Institutet. Jag har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hypnos och EMDR. Eftersom jag har forskningerfarenhet kan jag vara behjälplig vid uppsats- och forskningsarbeten.

Licentiate's degree, Ph D Authorized Psychologist and Authorized Psychoterapist Supervisor.

 

I am no longer available for psychotherapeutic, supervisory assignements; only in assisting when writing papers.

English-speaking persons are welcome.

Send an e-mail to info@dananderspalmquist.se

 

 

Dan Anders Palmquist  |    |    |     |