Konsultation

I ett ett flera personliga möten söker jag tillsammans med dig finna ut om jag på något sätt kan vara dig till hjälp vad gäller t ex relationssvårigheter, livskriser, sorger och bedrövelser som du på egen hand inte har kunnat bemästra tillräckligt bra. På det individuella planet kan dessa samtal resultera i att vi tillsammans utformar en behandlingsplan som passar dig. Naturligtvis kan det också vara så att samtalen leder till att du väljer att kämpa på själv efter att vi kunnat belysa och tydliggöra svårigheterna. Om det gäller grupper, organisationer kan det resultera i tydliggörande av problemområden och tillgångar jämte förslag till hur gå vidare. Jag har djup kunskap om psykiatriska organisationer och vet hur svårt det kan vara att förändra.

Psykoterapi

Grunden för en psykoterapi är för mig mötet mellan människor där strävan är att kunna vara fullt närvarande som den man verkligen är, känna det man känner. Det kan vara så att vi ibland har behov av att få hjälp att sortera bland alla intryck, stämningar, känslor och tankar; ibland behövs frigörelse från låsningar och hämningar; ibland bara bekräftelse av att det är bra som det är. I ditt sinne kan finnas omedvetna föreskrifter om hur du borde vara, felaktiga antaganden om hur saker och ting kan komma att gestalta sig, "känsliga" och "laddade" områden som du helst inte vill tänka på men som ändå påverkar dig negativt. Utmattningstillstånd t ex på grund av svårigheter att få ihop "livspusslet" i allmänhet, eller kanske specifikt ditt arbete, svårigheter att säga nej, sätta gränser, relationssvårigheter, ångest, nedstämdhet, trauma (överväldigande livshändelser som inte lämnar dig "i fred"), kan vara anledningar till att söka psykoterapi. Formen och karaktären på en sådan kan variera. Kanske tiden känns knapp för dig - då kan en korttidspsykoterapi vara en lösning. En sådan har vanligen ett fokus och kräver intensiv arbetsinsats från oss båda. Hur länge en terapi skall fortgå är något vi resonerar oss fram till. Jag kan rekommendera, du bestämmer, och jag ser om det verkar möjligt! I det terapeutiska arbetet kan jag, om så är lämpligt, använda hypnos, EMDR (se ordlistan) även om det grundläggande arbetsredskapet är det som uppstår i mötet; stämningar, tankar, känslor, fantasier.

 

 

Handledning

 

Handledning

Ibland kan man som behandlare, som arbetsgrupp, som chef osv. behöva hjälp med att se mönster, skeenden, problematisera (=upptäcka svårigheter eller tillgångar som man trodde inte fanns). Jag har långvarig erfarenhet av att på så sätt vara behjälplig, på alla nivåer; från grundläggande personalarbete på psykiatriska avdelningar till enskilda individer. Fokus kan vara på vad som är bäst behandling för en enskild patient och hur den lämpligen förmedlas, eller, kan fokus vara på de komplicerade processer som ibland kan göra att det känns svårt att överleva som behandlare, vare sig i grupp eller som individ.
Jag har utöver handledareutbildning enligt statliga normer också genomgått en handledareutbildning gällande psykospsykoterapi anordnad av Karolinska Institutet och har stor erfarenhet av "tyngre" psykiatri, förutom den "lättare". Jag har också handlett på många psykoterapiutbildningar. Eftersom jag har forskningserfarenhet har jag också möjlighet att erbjuda handledning vid uppsatsskrivande eller i övrigt olika slags undersökningsupplägg, företrädesvis gällande "psykologiska" ting.

Undervisning

Jag kan erbjuda undervisning inom området, alla nivåer, dessutom i hypnos och har lång undervisningserfarenhet, alltifrån universitet till privata kurser.

 

 

Dan Anders Palmquist  |  Malmö Psykologbyrå  |  S. Förstadsgatan 23 A  |  211 43 Malmö  |  040-12 20 20